O spoločnosti

Spoločnosť PRIEČKO – Práce z lana pôsobí v priestore severozápadného Slovenska kontinuálne od roku 1991, kde vykonáva v spolupráci so správcovskými podnikmi plášťovú a strešnú údržbu obytných objektov.
Špecializuje sa na akékoľvek montážne, sanačné, natieračské, izolatérske, klampiarske a drobné tesárske i pokrývačské práce vo výške (nad voľnou hĺbkou) využitím horolezeckej istiacej techniky alebo vysokozdvižného rebríka, bez nutnosti montáže stavebného lešenia. Ako jedna z mála doposiaľ neprešla žiadnou štrukturálnou ani majetkovou reorganizáciou. V rámci jej pôsobenia využíva rokmi odskúšané a overené technologické postupy a materiály, na ktoré sa viažu minimálne reklamačné konania, a to po celú dobu jej existencie. Všetci jej zamestnanci disponujú odbornými znalosťami a dlhoročnými skúsenosťami pre prácu vo výškach.

Vymedzenie pracovnej činnosti:

Montážne práce vo výške

 

Izolatérske práce

 

Natieračské práce

 

Klampiarske a pokrývačské montáže

 

Sanačné a renovačné práce

 

Tesniace a fasádne práce

 

Rizikové pílenie stromov

 

Umývacie a čistiace práce

 

Špecifické práce